PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO / pliki cookies

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
 2. a) Administratorem danych osobowych jest Symetria Artur Angowski
 3. b) Z Symetria Artur Angowski można się skontaktować poprzez adres e-mail: symetriafaktury@gmail.com lub pisemnie: 36-040 Boguchwała ul. Partyzantów 37. Z Symetria Artur Angowski można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

Cel przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania z Rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO)

Okres przetwarzania

1) nawiązanie relacji handlowych- sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dążeniu do sprzedaży towarów i usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych dotyczących podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

8) marketing towarów / usług obcych partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

do momentu zgłoszenia sprzeciwu

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Symetria Artur Angowski będzie przekazywać dane Klientów i potencjalnych Klientów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak odbiorcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, finansowych, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Symetria Artur Angowski).

 1. PAŃSTWA PRAWA
 2. W związku z tym, iż Symetria Artur Angowski przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
 3. uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych;
 4. żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 5. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 7. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy);
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla nawiązania współpracy handlowej. Bez podania Państwa danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.
 10. Pliki COOKIES

 

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z Internetem.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez erwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Symetria Artur Angowski –  właściciel strony 22metry.pl i zwyzki.rzeszow.pl  używa plików cookies w celu  optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Symetria Artur Angowski może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Symetria Artur Angowski dane.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.